PRESS RELEASE: Laban sa Kaliwa Dam Mob

November 22, 2018

 

 

FOR COMMENTS:

 

UTANG SA TSINA, PAHIRAP SA MASA!

Kalipunan ng mga Kilusang Masa (KALIPUNAN)

 

Mariing tumututol ang Kalipunan ng mga Kilusang Masa (KALIPUNAN), isang koalisyon ng mga kilusang masa ng mga manggagawa, maralitang lungsod, magsasaka, katutubo, mangingisda, kababaihan at kabataan, sa nakaambang pagpirma ng gobyerno ng Pilipinas sa mga kasunduang ilulubog ang masa sa dayuhang utang sa ngalan ng BUILD BUILD BUILD na proyekto.

 

Lalong higit, nakikiisa ang KALIPUNAN sa panawagan ng mga katutubo sa South Sierra Madre laban sa Kaliwa Dam na popondohan ng utang sa Tsina. Lulubugin ng naturang proyekto ang 2,352 na ektarya ng lupaing ninuno ng mga katutubong Agta-Remontado; lulubugin din ang kabahayan at kabuhayan ng mahigit 10,000 na pamilya. Manganganib din ang nalalabing 37,700 na ektarya ng kagubatan ng Pilipinas, at mga likas-yaman dito. Tinatansyang Php 18.724 bilyon ang kabuuang utang ng gobyerno ng Pilipinas sa Tsina upang mapondohan ang Kaliwa Dam.

 

Ang adyenda ng masa ay kilalanin ang karapatan ng mga katutubo at karapatan sa kalikasan, hindi magpatayo ng dam na lulubog sa mga lupaing ninuno at kagubatan!

 

Imbestigahan ang proyekto ng Kaliwa Dam!

Tutulan ang ‘di makatarungang utang sa Tsina!
Ipaglaban ang karapatan ng mga katutubo sa South Sierra Madre!

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Minerals extraction has serious social and environmental consequences. People in the Philippines have experienced this first hand. A sound governance...

Thinking before exploiting: stimulating informed decision-making (Article SRJS mining exchange Madagascar-Philippines )

November 14, 2018

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags