top of page

PRESS RELEASE: Laban sa Kaliwa Dam Mob

FOR COMMENTS:

UTANG SA TSINA, PAHIRAP SA MASA!

Kalipunan ng mga Kilusang Masa (KALIPUNAN)

Mariing tumututol ang Kalipunan ng mga Kilusang Masa (KALIPUNAN), isang koalisyon ng mga kilusang masa ng mga manggagawa, maralitang lungsod, magsasaka, katutubo, mangingisda, kababaihan at kabataan, sa nakaambang pagpirma ng gobyerno ng Pilipinas sa mga kasunduang ilulubog ang masa sa dayuhang utang sa ngalan ng BUILD BUILD BUILD na proyekto.

Lalong higit, nakikiisa ang KALIPUNAN sa panawagan ng mga katutubo sa South Sierra Madre laban sa Kaliwa Dam na popondohan ng utang sa Tsina. Lulubugin ng naturang proyekto ang 2,352 na ektarya ng lupaing ninuno ng mga katutubong Agta-Remontado; lulubugin din ang kabahayan at kabuhayan ng mahigit 10,000 na pamilya. Manganganib din ang nalalabing 37,700 na ektarya ng kagubatan ng Pilipinas, at mga likas-yaman dito. Tinatansyang Php 18.724 bilyon ang kabuuang utang ng gobyerno ng Pilipinas sa Tsina upang mapondohan ang Kaliwa Dam.

Ang adyenda ng masa ay kilalanin ang karapatan ng mga katutubo at karapatan sa kalikasan, hindi magpatayo ng dam na lulubog sa mga lupaing ninuno at kagubatan!

Imbestigahan ang proyekto ng Kaliwa Dam!

Tutulan ang ‘di makatarungang utang sa Tsina! Ipaglaban ang karapatan ng mga katutubo sa South Sierra Madre!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page