top of page

ATM Press Statement: Hand-over of the 10,000 signatures to DENR to stop the illegal mining operation


Ang mga tagapagtaguyod ng kalikasan at mga tagapagsulong ng karapatang pantao ay sinusuportahan ang pakikibaka ng Didipio Earth Savers Multi-purpose Association, Inc. (DESAMA) at Didipio-Watch laban sa mapanira at iresponsableng pagmimina sa Nueva Vizcaya.

Noong nakaraang Hulyo 1, 2019, ang mga magsasaka at mga katutubo mula sa barangay Didipio, sa bayan ng Kasibu, Nueva Vizcaya ay nag-organisa ng barikada ng mga tao upang ipatupad ang pagnanais ng mga mamamayan na ikansela ang permiso at iligal na operasyon ng OceanGold Philippines Inc. (OGPI). Ang kontrata ng OGPI (Financial and Technical Assistant Agreement #1) ay nawalan na ng bisa noong ika-20 ng Hunyo, ngunit hanggang sa ngayon ay patuloy parin ang kanilang iligal na operasyon.

Upang ipakita at iparamdam ang aming suporta sa pakikibaka sa pangunguna ng DESAMA, Didipio-Watch at iba pang mga organisasyon sa Didipio, Kasibu, Nueva Vizcaya, ito ang aming mga panawagan:

1. Agarang ipa-kansela ni Pangulong Duterte ang kontrata ng OGPI at magbaba ng utos na ipatigil ang lahat ng iligal na operasyon ng OGPI. Dahil wala nang bisa ang kanilang kontrata at bigong mag pasa ng panibagong kontrata, walang karapatan ang OGPI na mag pataw ng banta o anumang ikasisira ng kagubatan at katubigan sa Nueva Vizcaya.

2. Bawiin ng DENR ang kaniyang paborableng pag endorso sa kahilingan ng OGPI para sa FTAA renewal.

3. Kilalanin ng Pambansang Pamahalaan ang pagsasarili at kalayaan ng mga lokal na pamahalaan na apektado ng pagmimina ng OGPI. Nagkulang ang DENR na siguraduhin na ang mga palatuntunan ay maayos na nasusunod sa pagsusuri at pagtatasa ng mga kontrata.

4. Marapat na ang National Commission of Indigenous People (NCIP) ay magkaroon ng komprehensibong kondukta sa isang malinaw, inklusibo, at partisipatibong konsultasyon, field-based na imbestigasyon at negosasyon para sa free, prior and informed consent (FPIC) sa lahat ng mga katutubo sa mga apektadong lugar, kasama ang mga dayuhang katutubo na naninirahan na sa lugar higit sa apatnapung dekada.

5. Ang DENR ay dapat na manghingi ng bago at na-update na Environmental Impact Assessment (EIA) mula sa OGPI at mag labas ng bagong Environmental Compliance Certificate (ECC) upang maging parte ng mga kinakailangang dokumento para sa renewal ng FTAA.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page