top of page

Hustisya Para Sa Mga Lumad


Pag-gunita sa isang taong anibersaryo sa pagpaslang sa 8 Lumad ng Lake Sebu, South Cotabato nitong December 3, 2018.

#PasiyamParaSaTAMASCO8 #HustisyaParaSaTAMASCO8#HustisyaParaSaMgaLumad

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page